Popis [color]kraniosakrální jógy[/color]

[vid site=“youtube“ id=“tKNl1sm_iDY“ w=“853″ h=“480″]

Cítit se skvěle, klidně a vyrovnaně?

Možná se ptáte, co to vlastně kraniosakrální jóga je. Někteří už možná navštívili kraniosakrální terapii a tak alespoň maličko tuší. Všechno začalo před mnoha lety, kdy mladý lékař John E.Upledger asistoval u operace páteře a všiml si, že mícha pulzuje.

Rytmus této funkce se dá přirovnat k jakémusi bubeníku, který udává rytmus všem buňkám. Silně ovlivňuje homeostatické mechanismy těla /krevní cukr, hormonální činnost spolu se žlázami s vnitřní sekrecí, ale i rytmus detoxikace buňek…atd./.

Přijímat přítomný okamžik?

Princip kraniosakrální jógy je jednoduchý, rytmus, pokud je pravidelný a silný, dokáže vytvořit chemii radosti, posílit imunitu díky stimulaci mozkových buněk, ale i ostatních tkání.
Pokud tento kraniosakrální rytmus slábne, dostavuje se náchylnost k virovým onemocněním, deprese, ale také roste vnitřní napětí na fasciích těla a dostavuje se i dlouhodobá vyčerpanost a nesoustředěnost s mnoha civilizačními chorobami.

Kraniosakrální jóga je soubor cvičení odrážejících výzkumy vědy mozku, ale také zařazuje starobylé jógové ásany ve spojitosti s dechem. Uvolňuje fascie a používá i pomůcku pro dosažení klidového bodu.

[vid site=“youtube“ id=“TyiXn2LJKvc“ w=“853″ h=“480″]

 

Princip

Tělo je nejdokonalejší  biodynamicko-mechanický stroj a příroda ho vybavila  nejfunkčnějším designem. Jeho hlavní řídící jednotkou je mozek a mysl sídlí všude, kam jen oko dohlédne.

Kraniosakrální jóga pracuje s mechanizmy, které nejvíce škodí této centrální jednotce a díky tomu umožňují co nejdokonalejší spolupráci mezi myslí a tělem.

„Floou“je stav, kdy se nestavíme fungování těchto mechanizmů do cesty, ale zůstáváme tiše přítomni v pozorovateli. A jak toho dosáhnout?

Každá hodina Kraniosakrální jógy začíná na speciální pomůcce –klidovém bodu , který působí na mozkomíšní mok ve čtvrté mozkové komoře. Ten se na krátký okamžik díky jemnému tlaku pozastaví a pak vznikne vlna, která projde glymfatickým systémem mozku a jemně ho pročistí od plaku zbytkových proteinů, tím zajistí snadnější transport tekutin, který probíhá okolo hlavních cév v mozku. Bonusem tohoto stavu je dočasná klidná mysl. Mysl opravdu neprodukuje jedinou myšlenku. Což je v dnešní uspěchané době malý zázrak. Dalším důležitým krokem je cvičení v maximálním možném uvolnění pojivových tkání od napětí. Napětí je určité městnání látek, procházejících tkání. Znamená, že transport do- a z buněk je jen tak velký, jak velká je uvolněnost těchto tkání, čili těla. Napětí má velký negativní účinek i na proudění mozkomíšního moku, které se zpomaluje a díky němu není možné dostat do mozku příslušné množství látek – jak hormonů, tak cukrů. Mozek začíná fungovat na omezený výkon a nepotřebné či málo používané funkce z něj jednoduše mizí. A tak přestáváme mít dobré pocity, zapomínáme radost a často následuje deprese a nemoc. Naštěstí pro nás to trvá tělu dlouho, než mu vypěstujete nějakou nemoc.

Jaké je tedy řešení, když jsme už ve stavu, že se nemůžeme sami uvolnit či uklidnit?

Speciální pumpování v jógových ásanách spojuje blahodárné účinky jógy s možností pracovat s dechem života – prouděním látek v tkáních. Tím se otevře možnost té nejpřirozenější detoxikace  na světě. Speciální pumpování také rozbíhá lymfu hlavně v uzlinách v podpaží, tedy těch, do kterých ústí glymfatický systém a jeho splachovaný odpad. Nejvíce se toto čistění děje při kvalitním spánku na pravém boku. Také spánek je díky uvolnění, ke kterému dojde při cvičení, kvalitnější. Následná vitalita přetrvává okolo dvou až tří dní po cvičení. Záleží na vaší hladině vnímání těla a na schopnosti obnovování přirozených mechanismů těla. Často jsou zaznamenávány pocity svěžesti v páteři, které vyústí jednoho dne až do rozšířeného vnímání.

Thajská masáž se dostala do Kraniosakrální jógy díky svému působení na páteř, kterou díky kývavému pohybu nejen rozkmitává, ale otvírá a uvolňuje. To se děje, když jste masér a dotyk – to je hormonální užité umění. Když se zadíváte na naši společnost a uvidíte, jak málo se dotýkáme, bude Vám jasné, že právě dotek, který umí snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu, nám opravdu chybí.

Aplikované meditace se uplatňují jako cvičení pro běžný jógový život, který Vás vede do poznání. Meditace je ponoření do ticha, do světa, kde mlčí smysly, a my můžeme vnímat, kdo jsme. Je to tak jemné, jako byste chtěli na rušné ulici slyšet motýlí křídla. A je to tak blažené, radostné bez příčiny. Meditace je stav, který je několikanásobně lepší než spánek. Naučit se, jak pomocí meditace zvládnout každodenní rušný program nebo třeba burzu, je proto pro život potřebná věc stejně jako zvládat své tendence mysli a emoce.

Historie:Autorka této jógy Francis L. Minerve se nechala inspirovat svou dlouholetou praxí kraniosakrálního terapeuta a svým studiem Thajské masáže, jako prastarého umění dotyku. Dlouholetá meditační praxe, jí dala nahlédnout do naprosto jiného vnímání sebe a světa. Její druhou vášní je věda, která dnes stále více objasňuje to, čemu Dr.John Apledger,  lékař a velký učitel zasvětil celý život. Kraniosakrální terapie opravdu funguje. Bohužel se nalezení glymfatického systému mozku nedožil. Jemu patří velké díky, bez něj by cesta kraniosakrální jógy nikdy nevznikla. Tato jóga je zasvěcena bohyni Táře, která v meditaci má jednu nohu složenou do polovičního lotosu a ta druhá je volně a dotýká se země. Spojuje hinduistickou i buddhistickou tradici a to se týká i této jógy,která spojuje obě dvě cesty.Je ztělesněním soucitu, zralosti, světla a laskavosti.
® Kraniosakrální jóga je chráněna ochranou známkou. Ochranná známka patří mezi práva duševního vlastnictví.

7 pilířů KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGY

1.Spouštěč klidového bodu

Nová pomůcka pro dosažení hlubokého stavu relaxace bez myšlenek.

2.Fasciální uvolnění

Pojivové tkáně hrají obrovskou roli v našem zdraví i pocitu pohody, jejich uvolněním je možné předcházet nebo znovu nastolit hlubokou rovnováhu tělesných tkání  kterými proudí výživa do buněk a odpadní látky. Pokud je tato rovnováha porušena tělo trpí napětím, reaguje často autoimunitním onemocněním, vytrácí se vitalita i radost.

3.Speciální mudra-pumpování-dech života

Mudry mají úžasný vliv na naše neurologické funkce, ovlivňují dech a možná víc funkcí v těle než si dnes věda myslí. Tato mudra ovlivňuje cyrkulaci/rytmus/ kraniosakrálního moku v páteři.
Když se tekutinou naplní ochranný vak membrán, celé tělo se rozvine jako lotosový květ.Je to nádech vašich bunět a je velmi jemný.Když tekutina ustoupí, tělo se podobně jako květ uzavírá. O příliv a odliv tekutiny se starají chomáčkovité útvary v lebce, které jsou napojeny na síť krevního řečiště. Tato technika zajišťuje ,že budete ze cvičení profitovat ještě několik dní.

4.Elementární sezónní cvičení

Pokud se začnete cítit součástí celku ,součástí univerza zjistíte ,že nemůžete jít proti jeho zaběhnutým sezóním danostem. Je vždy lepší jít s proudem, to znamená přispůsobit se nejen sezńímu jídlu ,ale i cvičení.Díky tomu budete mít celoroční benefit ze cvičení a místo  stagnace vaše praxe rozkvete a obohatí se .
V zimě se bude doporučovat hlavně klidné meditativní cvičení. Uvolňovat ,relaxovat a držet tělo v teple.Na jaře se budeme hodně protahovat a působit na naše šlachy, které jdou díky sezóní danosti dobře ovlivnit. Také budeme věnovat pozornost šlachám a vazům. Léto patří rychlému pohybu, který z ásany do ásány udělá lehké kardio cvičení.S elementem země jejíž cvičení bude proložené všemi ostatními obdobími budeme cvičit silová cvičení. S podzimem se hlavním stává dech, nejen jeho procvičení v ásánách ,ale nácvik plného dýchání a mnoha možností vědomého dechu.

5.Doteky thajské masáže-vystředění páteře

Thajská masáž je dvěma tisíciletími ověřená metoda dotýkání se. Její houpavý styl vystřeďuje páteř a prospívá jejímu rozvolnění. Dotek chybí v dnešní společnosti a jeho absence je jedním z faktorů hormonální nerovnováhy těla.

6.Dech a jeho využití

Nejen plný jógový dech ,ale spousta možností vědomého dýchání, dělá z dechu, účinnou metodu jak získat energii, vitalitu, radost, ale i klid mysli.

7.Aplikované meditace

Naučíme vás jak vnášet meditaci do normálního života, dozvíte se vědecké důkazy o tom jak účinná tato metoda restrukturalizace je a jaký benefit s sebou vede střežená a klidná mysl.